Tłumaczenie przysięgłe / certyfikowane typowych dokumentów

 

Przykładowe ceny 

Tłumaczenie przysięgłe / certyfikowane 1 strona = £ 15–20

 

Dodatkowy egzemplarz tego samego tłumaczenia (1–5 stron) = £ 3

 

Wysyłka listem i / lub skan – GRATIS

 

EXPRESS 2 godziny (skan tłumaczenia + list 1st class) = + £ 6

EXPRESS 2 godziny (skan tłumaczenia + Special Delivery) = + £ 13

 

Tłumaczenie zwykłe 1 strona / 1800 znaków ze spacjami = £ 12–14

 

 

Na życzenie - rachunek w PDF

 

CENNIK TŁUMACZEŃ

- akt urodzenia, małżeństwa (UK / PL) --- £ 15-20

- akt zgonu (UK / PL) --------------------------- £ 15-20 

- dowód rejestracyjny pojazdu ------------- £ 20-25 

- zaświadczenie o niekaralności ----------- £ 20 

- zaświadczenie o prawie jazdy ------------ £ 15-20 

- zaświadczenie o zmianie nazwiska ----- £ 20

- dyplom ukończenia studiów -------------- £ 20 

- suplement dyplomu ------------------------- £ 60-95 

- dyplom uzyskania tytułu zawodowego - £ 20 

- świadectwo dojrzałości 1 str -------------- £ 20 

- świadectwo dojrzałości 4 strony --------- £ 30 

- zaświadczenia P45, P60 -------------------- £ 20 

- payslip (zależnie od ilości) ----------------- £ 8-15  

- wyrok rozwodowy polski -------------------- £ 20–30 

- wyrok rozwodowy brytyjski ---------------- £ 20 

- zaświadczenie o rozwodzie z art. 39 ---- £ 25 

- zaświadczenie lekarskie --------------------- £ 15-20

 

BiuroTlumacza.co.uk

© BiuroTlumacza.co.uk 2022